Matintoleranse

Vita Univers hjelper deg med matintoleranser.


Svært mange av oss går rundt med kroniske symptomer og ubehag som kan stamme fra at vi spiser noe vi ikke tåler så godt. Antall personer med matvareallergier ser ut til å stige internasjonalt og årsaken ligger sannsynligvis i miljøet vårt. Matintoleranser er ikke det samme som allergier og er mer diffuse, vanskelige å diagnostisere og gir mindre akutte og alvorlige symptomer.

 

Mange opplever forbedringer i helsa når de tar ut enkelte matvarer og da kan det være at kroppen tidligere har reagert på proteiner i denne maten. Oftest er det proteiner vi reagerer på, men i noen tilfeller, som for eksempel ved laktoseintoleranse (melkesukkerintoleranse), er det en type karbohydrat vi tåler dårlig. Også andre karbohydrater kan være problematiske og det er økt fokus på fermenterbare karbohydrater kalt FODMAPs ved matintoleranse. En av de beste strategiene ved matintoleranser er å ta bort mange av de vanligste synderne fra kosten og se om man merker forskjell i ulike symptomer. Deretter kan man gjeninnføre matvarer gradvis for å se om symptomer kommer tilbake. Mange forskjellige symptomer, slik som oppblåst mage, magesmerter, hudproblemer som eksem, slapphet og hodepine knyttes til matintoleranser. Om du lurer på om du har intoleranser mot vanlige matvarer anbefaler vi at du forsøker et av kostholdene vi anbefaler og som er kjent for å virke svært positivt på plager knyttet til intoleranser.